SK GoldenSUN.energy s. r. o.

Informácia o SK GoldenSUN.energy s. r. o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a analytické účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Dokumenty
Správa dokumentov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Data Recycle
Find old records and archive/delete them
DDS - Export Invoices to Pohoda
Dodo Systems - Export Invoices to Pohoda
DDS - GoldenSUN
Dodo Systems - customer module - GoldenSUN.energy CZ
DDS - Opportunity Checklist
Dodo Systems - Opportunity Checklist
Vedomosti
Centralizujte, spravujte, zdieľajte a rozširujte svoju vedomostnú knižnicu
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
All in one Sticky
Set Fix Header Module, Form View Freeze Header, Set Permanent Header, Website Sticky Header, Freeze form view status bar,Sticky list view header,Fix list view footer,Sticky chatter header,Freeze list view inside form view pivot sticky pivot header sticky Odoo
E-podpis
Odosielanie dokumentov na podpis on-line a spracovanie vyplnených kópii
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
Predplatné
Generujte opakujúce sa faktúry a spravujte obnovenia
Kvalita
Majte kontrolu nad kvalitou svojich výrobkov
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Plánovanie
Spravujte rozvrh svojich zamestnancov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Manažment pracovníkov v teréne
Naplánujte a sledujte operácie na mieste, čas a materiál
Sociálny marketing
Spravujte svojich návštevníkov sociálnych sietí a webstránok
Hodnotenie
Posúďte svojich zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Schvalovania
Vytvárajte a overujte žiadosti o schválenie
Marketingová automatizácia
Vytvárajte automatické mailingové kampane
Konsolidácia
Všetko, čo potrebujete na uskutočnenie finančnej konsolidácie
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Opravy
Oprava pokazených produktov
Sprostredkovanie zamestnancov
Umožnite svojim zamestnancom zdieľať pracovné pozície a odkazovať svojich priateľov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Čiarový kód
Použite čiarový kód pre skladové operácie
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Výplatná listina
Spravujte svoje mzdové záznamy zamestnancov
Obed
Vybavujte svojim zamestnancom objednávky na obed
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

DDS - Czech - Accounting
Dodo Systems - Czech - Accounting
Demo dáta automatického prevodu z účtu
Všeobecné - Účtovníctvo
Multi jazyková účtovná zostava
DDS - Slovak - Accounting
Dodo Systems - Slovak - Accounting