Podrobný sprievodca dotáciami pre rodinné domy

Fotovoltaická elektráreň 
s dotáciou až 4 025€


Investícia do fotovoltaickej elektrárne môže znamenať významnú úsporu na energiách a s programom Zelená domácnostiam máte možnosť získať potrebnú finančnú podporu na realizáciu vášho solárneho projektu.  🌞💰

FOTOVOLTAIKA NA MIERU

Tu sú základné podmienky, ktoré musíte spĺňať:

Aké zariadenia sú podporované:

 • fotovoltaické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet
 • tepelné čerpadlá

Kto môže požiadať o dotáciu:

 • vlastníci rodinných domov
 • bezpodieloví vlastníci rodinných domov
 • podieloví vlastníci, ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Akú podporu je možné získať?

Pre inštaláciu fotovoltaickej elektrárne je základná sadzba dotácie 500€ na inštalovaný kW. Pričom maximálny príspevok na elektráreň je 3 500€.

Zvýhodnenie o 15% vyššieho príspevku je možné pre domácnosti, ktoré si inštalujú bezemisné zariadenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.(článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Finálna čiastka dotácie teda môže dosiahnuť až 4 025€

Ďalšie podmienky:

 • nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností SR ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom, alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt.
 • Inštaláciu vykonáva oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra)  podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.
 • Nehnuteľnosť nesmie byť vlastnená alebo spoluvlastnená právnickou osobou a tiež nemôže byť vedená v obchodnom majetku podnikateľského subjektu.


Ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaickej elektrárne, môžete využiť finančnú pomoc z programu Zelená domácnostiam a prispieť tak k udržateľnej budúcnosti. Pre ďalšie informácie a pomoc s procesom získavania dotácie, nás neváhajte kontaktovať. Čakáme na vás s víziou zeleného domova a úsporami na energiách! 🌞💚


Požiadajte o fotovoltaiku 
s dotáciou až 4 025€

O všetko sa postaráme, s uplatnením dotácie vám pomôžeme.


Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach nájdete tu.